logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovné prostredie | HR digest | správy | semináre a konferencie | komentár | peniaze | technológie | lifestyle zaujímavosti odinakiaľ | získavanie a výber | rozvoj procovníkov | celoživotné učenie rovnosť šancí | poradna personalisty | CSR |
Personalista > správy > Rodičovský príspevok 2011: Aká bude výška rodičovského príspevku od januára 2011 a ako sa vypláca?
Inzerujte na Personalistovi.com!

Rodičovský príspevok 2011: Aká bude výška rodičovského príspevku od januára 2011 a ako sa vypláca?

redakcia personalisty - 20. 01. 2011
Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, poukazuje sa na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti. Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania rodičovského príspevku, úrad je povinný jej žiadosti vyhovieť.


Ak vzniknú dôvody na prešetrenie podmienok nároku na rodičovský príspevok výplata rodičovského príspevku sa zastaví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už vyplatil. Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení výplaty rodičovského príspevku však nemá odkladný účinok.

Výplata rodičovského príspevku sa obnoví, ak oprávnená osoba preukáže, že zanikli dôvody, pre ktoré sa jeho výplata zastavila. Výplata rodičovského príspevku sa obnoví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na jeho zastavenie. Rodičovský príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na rodičovský príspevok a na jeho výplatu za toto obdobie boli splnené.

Výška rodičovského príspevku:

1. Rodičovský príspevok je 190,10 €

2. Ak má oprávnená osoba v starostlivosti viac detí, ktoré sa narodili súčasne, výška rodičovského príspevku sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa narodené súčasne

V praxi to znamená, že napr. rodič dvojičiek má nárok na rodičovský príspevok vo výške 237,60 € (190,10 + 47,50), rodič trojičiek má nárok na rodičovský príspevok vo výške 285,10 € (190,10+47,50+47,50)

3. Ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, rodičovský príspevok je počas obdobia vyplácania materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte.

Príklad: rodič je poberateľom materského vo výške 180 €, výška rodičovského príspevku je určená ako rozdiel 190,10 € - 180 € = 10,10 €

4. Ak má oprávnená osoba v starostlivosti školopovinné dieťa a z informácie zo školy sa zistí, že toto dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzke 3 kalendárne mesiace za sebou, výška rodičovského príspevku sa zníži o 50 % až do začatia riadneho plnenia povinnej školskej dochádzky, najmenej však na 3 mesiace.


listvyhľadávanie

listreklama

pracovník v sociálních službách, povinný kurz pro vás

listfacebook


listzaujímavosti odinakiaľ

Potrebujete novú strechu? Vymeňte ju s Tondachom, poradí vám odborník

Starú strechu človek vymieňa zvyčajne iba raz za život a preto by mal dbať na to, aby mu po výmene vydržala čo najdlhšie. Súčasný ... více

Slovensko sa stalo členom Európskej vesmírnej agentúry

Slovenskí vedci budú mať lepší prístup k strategickým informáciám a cennému know-how v oblasti kozmických aktivít a vývoja satelit... více

Slováci vedia sporiť

Práve dnes si pripomíname 90 rokov od milánskeho bankovníckeho kongresu, na ktorom vyhlásili Svetový deň sporenia. Hlavný cieľ, kt... více

Univerzita Palackého: Hlina tak trochu inak

Netradičná výstava "Fenomén Gemer: hlina - hlina - glina - INA" predstaví umelecké diela vzniknuté v ložisku na ťažbu hlín v Gemer... více

Traja Slováci sú nominovaní na prestížne Sony World Photography Awards

Svetová fotografická organizácia (World Photography Organisation) zverejnila zoznam nominácií na ocenenia Sony World Photography A... více
listTOP články
listdoporučujeme
Kalkulačka nemocenské
Víte, kolik budete brát, když budete stonat? Pro výpočet zdarma klikněte zde.
www.vypocet-nemocenske.cz

IT kurzy zdarma!
Peoplesource pomáhá najít cestu z krize. Ušetřete s programem Vzdělávejte se!
www.peoplesource.eu